Asmens duomenų tvarkymo Kauno lopšelyje-darželyje “Rokutis” taisyklės

Darbuotojo informavimo apie duomenų rinkimą, elektroninio pašto, kompiuterio, telefono naudojimo galimybes ir darbdavio teises tvarkos aprašas

Vaiko asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Tėvų sutikimas_nesutikimas