Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ korupcijos prevencijos programa 2019-2021 metams

Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ 2019-2021 metų korupcijos prevencijos priemonių planas

 

Aktuali informacija

Jeigu susidūrei su korupcija –