Mieli tėveliai,

Vadovaudamasi LRV nutarimu dėl karantino nutraukimo ir saugos reikalavimais, atitinkančiais 3-ąjį saugos lygį, galiojantį visoms švietimo įstaigoms dirbančioms vasaros metu, teikiančioms ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ir galiojančiais Ekstremalios situacijos reikalavimais, nuo birželio 17 iki liepos 1 d.:

P a l i e k a m e  galioti rekomendaciją asmenims, atlydintiems vaikus ir darbuotojams, vykdantiems vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

P a l i e k a me  galioti draudimą tėveliams lydėti vaikus į grupes.

P a l i e k a m e  galioti reikalavimą vaikams ir darbuotojams atvykus į įstaigą matuoti temperatūrą;

P a v e d a m e  grupių mokytojoms nepriimti vaikų į grupes su slogos, karščiavimo didesniu nei 37,3 laipsnio, kosulio, išorinio bėrimo požymiais ir informuoti apie tai tėvus;

P a l i e k a m e galioti įstaigos darbo laiką nuo 7.00 iki 17.30 val..

Į p a r e i g o j a m e dirbančius švietimo pagalbos specialistus į užsiėmimus ir toliau imti tik vienos grupės vaikus, laikantis patalpų vėdinimo ir dezinfekcijos tvarkos.

Ačiū už jūsų supratingumą ir geranoriškumą

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Dėl darželio lankymo karantino metu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977,-

Vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, tėvai, įtėviai globėjai gali kreiptis dėl darželio lankymo karantino metu tuo atveju, kai abu tėvai (arba vienintelis vaiko tėvas) turi fiziškai eiti į darbą ir tai įrodo darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kitais atvejais, kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose (pateikiami atitinkantys dokumentai).

Įstaigai turite pateikti:

  1. Tėvų parašytą kreipimąsi, dėl vaikų priežiūros.
  2. 2. Darbdavio pažymas.

Juos reikia siųsti į įstaigos el. paštą: ldrokutis@gmail.com  arba, iš anksto susitarus laiką (telefonu 8 620 56 220), pristatyti į įstaigą.

Jūsų vaikas lankytų Kauno miesto savivaldybės administracijos paskirtą – karantino metu atidarytą darželį.

Plačiau dokumente –  Sprendimas 2020-04-23 Nr. V-977

 

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS IR SUSITARIMAI

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) PRIEMONIŲ PLANAS

 

Nuotolinio ugdymo aplinkos

Mokytojų ir specialistų nuotolinio darbo – konsultavimo grafikas ir kontaktai

 

Karantino metu laikinai sustabdytas tiesioginis (kontaktinis) ugdymo procesas. Šiuo laikotarpiu lopšelis-darželis paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu.

 Kilus klausimams prašome kreiptis:

Direktorė Ramutė Stanislovaitienė

El. p.: ldrokutis@gmail.com

Mob. tel.: +370 620 56 220

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Pochylienė

El. p.: ldrokutis@gmail.com

Mob. tel.: +370 685 60 760

 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtinto „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.8 punktu, tėvai nemoka atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programaskai mokykla uždaroma dėl paskelbtos epidemijos,- Atlyginimo už vaikų išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas