Kalendorius

2021 m. rugsėjo mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Man labai patiko, kai buvom pirmą kartą, mesti į krepšį ir pralįsti po kėde. Taip pat buvo linksma bėgti su kepure. Įdomu buvo rasti kamuoliukus po stulpiukais, kai vienas vaikas suranda ir nuneša kitam vaikui. Buvo linksma treniruotėje, nes buvo visokių žaidimų ir vis naujesnių.

Liepa

Man labai patiko mėtyti į krepšį, pralindinėti po kėdute. Dar patiko pribėgus prie lanko pamušti su kamuoliuku tris kartus. Jaučiausi gerai, nes labai patiko.

Gabrielė

Plačiau

Kviečiame atlikėjus ir žiūrovus – visus, kieno lūpos ir širdis dainuoja, kas telkiasi bendrystėn, puoselėdami gyvąsias vertybes: meilę, dėkingumą, tikėjimą, kūrybiškumą,- sudalyvauti aštuntajame festivalyje „Dėkoju mamai ir Marijai“, skirtame Šeimos metams paminėti, kuris vyks 2014 m. gegužės 7 d. Rokų Šv. Šeimos koplyčioje (J.Borutos 23).

FESTIVALIO NUOSTATAI. SPAUSTI ČIA.

Gruodžio 16 dieną visus vaikučius ir jų tėvelius „Nykštukų“ grupė pakvietė į trečiąjį Adventinį vakarą „Piemenų žvakelę uždegant…“. Susirinkusius sveikino klebonas. Jis papasakojo Prakartėlės atsiradimo istoriją, kaip ji laikui bėgant keitėsi ir mažą prakartėlę paliko prisiminimui. Taip pat klebonas priminė vaikučiams, kad pirmasis visų taip laukiamas Kalėdų senelis buvo šv. Mikalojus.

Šio vakaro metu vaikai parodė improvizaciją „Angelo sparnai“. Ant dangaus krašto sėdinčiam angelui buvo labai liūdna…Štai netruks ateiti nuostabi šventė – Kalėdos, o žemėje nei gėrio, nei meilės, nei šviesos. Visi skuba, bėga, lekia, niekas nebenori gražiai bendrauti, mylėti vienas kitą. Visi susierzinę, pikti. O ir tamsa vis dar nenori niekur pasitraukti, savo juoda skraiste apgaubusi laiko visą žmoniją. Bet vaikų širdelėse ir žodeliuose dar gyveno gerumas ir meilė kurie išgelbėjo pasaulį… Laukdami Jėzaus gimimo šventės jie stengėsi padaryti daug gero kitiems, – tarsi tiesė kelius į kito širdelę. Tai ką Angelas pamatė ir išgirdo vėl pakėlė jo sparnus ir jis nenorėjo skristi į dangų, o pasiliko saugoti vaikų.

Kai nutiesiame kelią į kito širdelę atleidimu, rankos padavimu, pasidalinimu, žaisliuko dovanojimu, paglostymu, mes parodome savo meilę ir gerumą. Uždegdami trečiąją Advento žvakelę mes tarsi pasidalijome savo džiaugsmu ir šventėme šviesos pergalę prieš tamsą. Vakarojimo metu tvyrojęs susikaupimas ir ramybė susiliejo su vaikų klegesiu, „kūčiukų“ skanavimu ir arbatos gėrimu.

Šviesių, prasmingų šv. Kalėdų švenčių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl 2014 metų paskelbimo Kristijono Donelaičio metais ir Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010–2014 metų programos metmenų“. Šio nutarimo tikslas – deramai paminėti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejų, visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti Kristijono Donelaičio kūrybinį paveldą, veikti Lietuvos kultūros politiką – suteikti nacionalinės kultūros ištakoms naujos prasmės, suformuoti tarptautiniu mastu naują temą, kuri domintų UNESCO nares.

Vadovaudamiesi šiuo nutarimu bei Dvasinio ugdymo centro nuostatais, darželio pedagogai sukūrė projektą 'Paukščių metai', skirtą Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimui. Projektas bus vykdomas trimis lygmenimis – Kauno apskrities, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos. Į projektą įsijungė net 42 partneriai iš įvairių Lietuvos vietovių bei Europos šalių.

pauksciu_metai

Šio projekto tikslas – susipažinti su literatūriniu lobynu ir įsigilinti į jo reikšmę ir prasmę šių dienų kultūriniame kontekste ugdant mažuosius gyvųjų vertybių puoselėtojus.

Projekto uždaviniai:

 • skatinti vaikus pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes: kalbą, gamtą ir žmones, kurie tai puoselėja, bei patiems aktyviai įsijungti į puoselėtojų ratą;
 • apmąstyti paukščių vietą mūsų gyvenimo erdvėje siejant dvasingumą ir atsakingumą;
 • gilinti ir stiprinti šeimyninius ryšius, įjungiant tėvelius bei senelius į projekto veiklą;
 • parengti iliustruotą K.Donelaičio „Metų“ ištrauką parodai Maironio lietuvių literatūros muziejuje;
 • pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi bei šiuolaikiškomis mokymo praktikomis.
Projekto veiklos: 
 • Vaikų supažindinimas su K.Donelaičio „Metais“ ir ištraukų skaitymas;
 • Paukščių stebėjimas gamtoje ir palyginimas su jų aprašymu K.Donelaičio „Metuose“;
 • Renginys ugdytiniams ir tėvams/seneliams „Sudie, paukšteliai! Laimingos kelionės”;
 • Gerumo akcija „Mes padedame sparnuotiesiems draugams”: lesyklėlių gaminimas kartu su tėveliais ar seneliais;
 • Kalėdinių paukščių kūrimas ir apsikeitimas su partneriais bei eglutės puošimas;
 • Seminaras pedagogams „Kūrybiškas požiūris į dvasingumo ugdymo metodus ir priemones”;
 • Paukščių ieškojimas smulkiojoje tautosakoje ir atradimų pasidalinimas su partneriais;
 • Dainelių apie paukščius mokymasis;
 • Paukščių skaičiavimo diena ir video-konferencija – „Kiek paukštelių suskaičiavot?” (pageidaujantiems);
 • Pasirinktos K.Donelaičio „Metų“ ištraukos iliustravimas.
 • Tarptautinė konferencija „Paukščių metai”: projekto apibendrinimas ir apdovanojimai  „Dvasinių vertybių puoselėtojams”.
Projekto eTwinning puslapis:

Šie metai paskelbti Tikėjimo ir Tarmių metais. Tikime, kad abu šie žingsniai yra išties egzistenciškai prasmingi Lietuvai ir lietuviams kaip atsigręžimas į savastį, tapatybės retrospekcija: kas esame, kuo tikime, kas mums svarbu – o tai tolygu – kuo būsime.

Mūsų gimtoji kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, o jos tarmės, patarmės, šnektos – labai svarbi tautos kultūros paveldo dalis. Tarmių amžius – apie 1000 metų, todėl jos yra svarbus šaltinis tautos ir ypač kalbos istorijai.

Kalba – kiekvienos tautos mąstymo išraiška. Savo kalba tauta perteikia savitą pasaulio suvokimo būdą. Kaip teigė prof. A. Girdenis „Kiekviena tarmė, net nedidelė atskiro kaimo pašnektė turi tik jai būdingų, subtilių, sunkiai aprašomų intonacinių bei reikšminių niuansų, kurių negalima nei pakartoti, nei perteikti jokia kita tarme ar kalba.“

Lietuvių kalbos reikšmę lietuvių tautos egzistencijai bene pirmas kėlė Mikalojus Daukša XVI a. Dvasininkas labiau už visas kitas tautines vertybes – netgi už religiją – vertino gimtąją kalbą, akcentavo jos įtaką tautos vienybei: “Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, viešpatysčių sargas. Panaikink kalbą – panaikinsi santaiką, vienybę ir viską gera“.

Norint ugdyti vaikų tautinį tapatumą svarbu suprasti, jog vienas iš svarbiausių veiksnių yra tėvų ir ugdytojų pavyzdys. Nuo mažens neįskiepijus meilės, pagarbos Lietuvai, jos kalbai, kultūrai, tradicijoms, valstybinės šventės dažnai būna tik laisva diena nuo darbų. Augdamas vaikas per gimtąją kalbą, kultūros, tradicijų ir papročių išskirtinumą, tautos istorinę patirtį, plečia savąją tapatumo patirtį, identifikuodamasis su bendruomene, tėvyne. Dar vaikystėje vaikai priskiria save lietuvių tautinei grupei ir perima šiai grupei būdingą kalbą, savybes, simbolius ir tradicijas. Jeigu apie tai nebus vaikui pasakojama, rodoma, galime tikėtis, jog vaikui nebus įskiepyta meilė Lietuvai, nebus suvoktas jos brangumas mums.

Šio projekto metu mes skatiname bent po truputį su vaiku prisiliesti prie tautiškumo, Lietuvos žemėlapio, tarmių, papročių. Leiskime mūsų vaikams išgirsti kaip kalba kituose regionuose gyvenantys žmonės, kaip tarmiškai skamba pasakos, patarlės, dainos, lopšinės.

Pasistenkime ir sudarykime sąlygas vaikų tėveliams, seneliams bei proseneliams pasidalinti savo prisiminimais apie savo gimtinę, jos tarmę, papročius, gaminius, apsirengimą. Tik nuo mūsų priklauso ar mažas vaikutis pamils Lietuvą, ar supras, kad jis yra mūsų tautos labai svarbi dalis, kad tik mes ir jis gali išsaugoti Lietuvą, jos praeitį, kalbą, papročius, kultūrą, tradicijas.

tarmes OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTO
„GYVASIS KALBOS LOBYNAS“,
skirto Tarmių metams,

 

NUOSTATAI

 

Lietuvos Respublikos Seimas atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, priėmė nutarimą 2013-uosius paskelbti Tarmių metais. Šio nutarimo tikslas – stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą.

RENGĖJAS – Kauno lopšelio – darželio „Rokutis“ Metodinis dvasinio ugdymo centras.

SOCIALINIAI PARTNERIAI – Vaikų literatūros muziejus, Rokų kultūros centras.

DALYVIAI – Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, tėvai-seneliai, pedagogai.

LAIKAS – 2013 m. vasaris – lapkritis.

TIKSLAS – atsigręžti, pažinti, pasidžiaugti tarmiškuoju kalbos lobynu; pasigilinti į tarmiškojo kalbos diapazono vietą, reikšmę ir prasmę nūdienos kultūriniame kontekste.

Uždaviniai:

 • pedagogams plačiau susipažinti su tarmių klasifikacija, teritoriniu paplitimu, tarminėmis ypatybėmis;
 • apmąstyti filosofinę ir praktinę tarmių vietą mūsų gyvenimo erdvėje;
 • skatinti vaikus pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes: kalbą, tarmes ir žmones, kurie tai puoselėja, bei padėti patiems įsijungti į tarmiškai šnekančiųjų ratą;
 • gilinti ir stiprinti šeimyninius ryšius, įjungiant tėvus bei senelius į pasidalinimą gyvu tarmišku žodžiu;
 • kiekvienai įstaigai parengti „Tarmiškųjų kalbos lobių žemėlapį“ bei dėlionę „Kur gyvena tarmės“, kurie bus eksponuojami Vaikų literatūros muziejuje;

ORGANIZAVIMO TVARKA

Projektas vyks trimis etapais:

 • Pedagogų pasirengimas.
 • Renginiai vaikams ir tėvams-seneliams įstaigose.
 • Projekto apibendrinimas.

 

I etapas

 • Metodinė valanda „Vieni vartai – du kiemai, o juose šeši gardai“ (l/d „Rokutis“).

 

II etapas

 • Vaikų supažindinimas su pagrindiniais specifiniais tarmių bruožais, tarmiškų tekstų klausymasis, jų atpažinimo praktika;
 • Tarmiškųjų kalbos lobių ieškojimas, padedant tėvams, seneliams, pedagogams (renkami, užrašomi įdomūs, specifiniai tarmiški posakiai, žodžiai,…), bei „Tarmiškųjų kalbos lobių žemėlapio“ parengimas;
 • Dėlionės „Kur gyvena tarmės“ gaminimas.
 • Vieno vaikų tarmiškai atliekamo kūrinėlio parengimas projekto užbaigimui bei jo įrašymas į diskelį.

 

III etapas

 • Projekto apibendrinimas, viktorina. (Rokų kultūros centras)
 • „Tarmiškųjų kalbos lobių žemėlapių“ bei dėlionių „Kur gyvena tarmės“ paroda Vaikų literatūros muziejuje.
 • Bendrai parengto vaikų tarmiškai atliekamų tekstų (dainelių, eilėraštukų, pasakojimų, smulkiosios tautosakos,…) diskelio pristatymas.

 

VYKDYMO TVARKA

 • Norintys dalyvauti projekte „Gyvasis kalbos lobynas“ iki 2013 m. vasario 21 d. užsiregistruoja el. paštu aldonane@gmail.com, užpildant šią mažą dalyvio anketą.
 • Smulkesnė informacija apie projektą bus pateikta įvadiniame renginyje „Vieni vartai – du kiemai, o juose šeši gardai“ vasario 26 d. 11 val.
 • Informaciją teikia Aldona Endziulienė, l/d. „Rokutis“ metodininkė organizatorė – tel. 436 049, mob. tel. 8 656 41871.

DALYVIO ANKETA

Įstaiga

Pedagogų vardas, pavardė

El. adresas, telefonas

(gali būti asmeniniai)

Jūsų preliminarios pastabos

(kiek grupių, vaikų žada dalyvauti;

įrašykite, gal jau turite numatę renginius; jūsų pasiūlymai, kt.)

Kartu primename, kad LR Kultūros ministerijos puslapyje yra paskelbtas

VI –tasis respublikinis tarmiškos kūrybos konkursas

Maloniai kviečiame dalyvauti VI-tajame tarmiškos kūrybos konkurse, kurį rengia Etninės kultūros globos taryba prie Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Etninės kultūros draugijos Tarmiškos kūrybos grupės Rytų aukštaičių sambūris, Kauno rajono Raudondvario kultūros centras ir kūrėjų klubas „Žaliažolė“

http://www.lrkm.lt/go.php/lit/IMG/617

Titas: „Kai tvarkau žaislus, kai mamai padedu plauti indus ir kai su broliais nesipykstu tada žinau, kad būnu geras. Kai vaikai būna geri mama šypsosi ir mus vadina angeliukais“.

Liepa: „Pas mane gerumas būna, kai aš padedu tėveliams ir apkabinu draugą, kai jam liūdna“.

Arminas: „Kai draugai nesimuša ir nieko nelaužo, draugauja, tai tada jie būna geriausi draugai“.

Dominykas: „Kai vaikai klauso mamų, tvarko žaislus, kai paguodžia draugą ir pasako „atsiprašau“, tada būna gerumas“.

Plačiau

Aš turiu dvi močiutes – viena babytė, kita močiutė. Ir vieną senelį. Mano seneliai geri. Aš su močiute dažnai einu pagirdyti ožiukų. Kartais padedu tvarkytis. Mano močiutė, man atrodo, kad yra sena, nes jai labai kojytes skauda. O mamytė mano masažuoja jai. Linkiu seneliams turėti sveikatos.

Emilija

Plačiau

Matas Pilius 6 m.

KELIONĖ PO LIETUVOS MIŠKUS

 

Vieną kartą gyveno briedis. Jis norėjo keliauti po Lietuvos miškus. Atėjo į mišką, kuriame augo daug aukštų eglių, tvirtų ąžuolų, lieknų beržų, tankių krūmų. Eina briedis miško taku, apžiūri viską ir mato: vilkas atsėlina.

– Kur tu keliauji toks senas?

– Aš noriu pamatyti platųjį pasaulį, susipažinti su Lietuvos miškais. 

– Aš irgi noriu. Aš viskuo domiuosi.

Iškeliavo briedis stipruolis ir vilkas ilgadantis kartu. Jie keliavo drauge draugiškai dainuodami dainas apie žvėris. Bekeliaudami sutiko mažą genelį:

– Sveikas, geneli, papasakok mums apie Lietuvos miškus.

Genelis jiems pradėjo pasakoti, o vilkas su briedžiu įdėmiai klausėsi. Kai genelis baigė pasakoti, išėjo jie namuko ieškoti, kad galėtų kartu apsigyventi. Susirado namučius miške ir apsigyveno. Genelis gydė medžius, briedis tvarkė miško aplinką, o vilkas medžiojo. Jie gyveno ilgai ir laimingai.  

 

Plačiau

Draugaukime Facebook’e

Partneriai

Partneriai