Menu Close

PROJEKTAS ,,DVASINIŲ VERTYBIŲ SAMPRATOS UGDYMAS”

Gyvenime daug kas priklauso nuo to, kaip įsisavinamos vertybės, kaip sugebama jas realizuoti. Gėriui formuotis ypač tinkamas imlus ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius. Perduoti dvasines vertybes nėra sunku, bet paversti jas elgesio, veiklos, bendravimo pagrindu – žymiai sudėtingiau. 

2009 m. gruodžio mėn. vaikų darželiai. ,,Vaivorykštė", 36-sis, lopšeliai-darželiai ,,Volungėlė", ,,Žemyna", ,,Rokutis" atliko tyrimą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gerų ir blogų darbų samprata".

2010 metais  parengėme ir pradėjome vykdyti projektą  ,,Dvasinių vertybių sampratos ugdymas". Projekte dalyvauja lopšeliai-darželiai ,,Rokutis", ,,Volungėlė", ,,Klumpelė", ,,Žemyna",  ,,Svirnelis" vaikų darželiai ,,Vaivorykštė" ir ,,Raudonkepuraitė", 36-sis.   Šis  projektas padės pedagogams atrasti metodų ir būdų, kaip ugdyti vaiką, kad pagrindinės vertybės taptų veikimo norma, pedagogai   pasidalins patirtimi, kaip jiems sekėsi bendradarbiaujant su tėvais nukreipti vaiką pozityviam elgesiui, daryti poveikį humaniškumo sklaidai.

Kovo 2 d.  Vaikų literatūros muziejuje  vyko  projekto ,,Dvasinių vertybių sampratos ugdymas" metodinė valanda ,,Vaikų dvasingumo žadinimas per kūrybą" bei vaikų kūrybos laikraščių parodos atidarymas.

Centro metodininkė organizatorė Julija Bakūnaitė kalbėjo apie autentiško pedagogų elgesio poveikį vaikams.  Direktorės pavaduotoja ugdymui  L. Pochylienė  supažindino su  vaikų laikraščių leidybos procesu, jo įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymui.  Kauno m. švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bukmanaitė pasidžiaugė prasmingais pedagogų ir  vaikų darbais.

Skip to content