Menu Close

STEAM veikla

 

 

 

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas

„STREAM draugų klubas“

 

 

Inovacijų taikymas ikimokyklinėje įstaigoje – tai šiuolaikiško, kokybiško ugdymo garantas. Darželyje jau eilę metų  į ugdymo turinį integruojame STREAM metodiką – tai mokslas (Science), technologijos (Technology), inžinerija (Engineering), menas (Art), matematika (Math)),  skaitymas, rašymas (Reading). Pasitelkus šias šešias sritis kiekvienas vaikas turi galimybę atrasti, įdomiai ir įvairiapusiškai pažinti mus supantį pasaulį.

        2023 m. pradžioje bendradarbiaujant kūrybinėje komandoje su Kauno sanatoriniu lopšeliu-darželiu „Pušynėlis“ ir Kauno lopšeliu-darželiu „Dvarelis“ inicijavome Respublikinį projektą „STREAM draugų klubas“ (trukmė 2023 m. – 2025 m.), kurio idėja – apjungiant bendrai veiklai Respublikos įstaigas, taikančias inovacijas, plėtoti  inovatyvią veiklą.

       Projekto socialinis partneris – Kauno švietimo inovacijų centras. Į projektą įsijungė 67 mokytojai iš 25 Respublikos ikimokyklinių įstaigų ir gausus būrys vaikų. 2023 m. pasirinkta plėtoti vaikų kalbinio ugdymo galimybes. Tuo tikslu vykdomas STREAM projektas „Žaidžiu žodeliais kitaip“. Kūrybiškas, produktyvus bendradarbiavimas su visų įstaigų dalyviais teikia galimybę pasisemti naujų idėjų, patirties, skatina savo darželiuose organizuoti kūrybiškas, naujoviškas veiklas.

       Jau įvyko projekte dalyvaujančių mokyklų vaizdiniai prisistatymai, projekto „SREAM draugų klubas“ logotipo kūrimo  konkursas, kurį laimėjo Kauno  sanatorinis lopšelis – darželis „Pušynėlis“, organizuota du metodiniai renginiai, kurių metu pageidaujantys mokytojai pristatė gerosios patirties pranešimus, vyko diskusija inovacijų taikymo klausimais. Kitais mokslo metais bus parengta vaikų kalbinio ugdymo el. metodinė knyga, kuri bus svari pagalba mokytojui, kūrybiškai, inovatyviai  organizuojant vaikų kalbinių žaidimų veiklas.

Projekto „STREAM draugų klubas“    STREAM draugu klubo nuostatai

STREAM projekto „Žaidžiu žodeliais kitaip“  STREAM projekto „Žaidžiu žodeliais kitaip“ nuostatai

Visa projekto veikla talpinama uždaroje projekto grupėje –

STREAM draugų klubas www.facebook.com/groups/1388417748401555/

Filmukas –

https://www.dropbox.com/s/jywlb4x6vn59oll/Video%202023-06-09%2007%2028%2011.mp4?dl=0

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikas vystosi visapusiškai, todėl šis amžius labai svarbus ir palankus įvairių jo gebėjimų ugdymui(si). Svarbu, kad vaikas patraukliais metodais  pažintų supančią aplinką, mokytųsi kūrybiškai atlikti iššūkius keliančias užduotis, tobulintų savo mąstymo įgūdžius, gebėtų spręsti iškilusias problemas.

Siekiant papildyti vaikų ugdymą(si) inovatyviais metodais, lopšelyje – darželyje „Rokutis“ pradedama diegti  STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) metodika, kuri įgalina vaikus ir mokytojus kasdieninę veiklą grupėje, lauke keisti į patirtinį vaikų ugdymą, pasaulio pažinimą per  eksperimentus, tyrimus, bandymus, kūrybišką problemų sprendimą, kritinio mąstymo lavinimą ir kt. STEAM veikla, pagrįsta integraliu, kompleksišku, patyriminiu ugdymu, kuris sužadina  vaikų smalsumą, interesą prasmingai veiklai, padedančiai formuotis ugdytiniams įgūdžius, gebėjimus, atitinkančius vaikų raidą, visuomeninio laikmečio, švietimo poreikius. STEAM veiklų metu vaikai mokosi komunikuoti, greičiau suvokti užduotį, įveikti sunkumus, įrodymais pagrįsti žinias, sieti naujas žinias su asmenine patirtimi, apibendrinti. Ši  veikla leidžia vaikui savitai smalsaujant pažinti pasaulį, stiprinti ryšį su juo, sudaro galimybę vystytis kūrybiškai vaiko individualybei, atveria sąlygas vaikams kurti, eksperimentuoti, perprasti savo pojūčius, reikšti iniciatyvumą, drąsą išbandyti naujus dalykus ir netgi klysti.

…. Atsisiųsti PDF –  STEAM

 

STEAM – PATIRTINĖ  VEIKLA  DARŽELYJE

       Siekiant papildyti vaikų ugdymą(si) inovatyviais metodais, lopšelyje – darželyje „Rokutis“ diegiama  STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) metodika, kuri įgalina vaikus ir mokytojus kasdieninę veiklą grupėje, lauke keisti į patirtinį vaikų ugdymą, pasaulio pažinimą per  eksperimentus, tyrimus, bandymus, kūrybišką problemų sprendimą, kritinio mąstymo lavinimą ir kt.

      Organizuotos pavasarinės kūrybinės „STEAMuko dienelės darželyje“, kurios paskatino mokytojus ir vaikus netradiciškai su kūrybišku polėkiu priimti daugybę naujų pasaulio pažinimo iššūkių,  ieškoti atsakymų į keblius klausimus, mąstyti bei priimti sprendimus, tyrinėti, bandyti, atrasti, pritaikyti. Kviečiame susipažinti su įvairaus amžiaus vaikų ugdomosiomis veiklomis, mažųjų tyrinėtojų mąstymu, įžvalgomis, atradimais – STEAM integracija į kasdieninį ugdymą.

 

STEAM veikla Ančiukų gr.

STEAM veikla Bitučių gr.

STEAM veikla Smalsučiu gr. 1

STEAM viekla Smalsučių gr. 2

STEAM Boružėlių gr. _Mamos šukuosenos

STEAM Boružėlių gr. _Pirmosios gėlės

STEAM Boružėlių gr. _Vabaliukų namas

STEAM Boružėlių gr. _ Gėlė mamai

 

STEAM _Drugelių gr. _Kaip gyventi švariau

 

STEAM _Drugelių gr. _Kuriu suknelę mamai

 

STEAM veikla „Nykštukų“ grupės_Vėjo darbai

„Nykštukų“ grupė_Akcija _Ekologijos abėcėlė

 

 

STEAM meninio ugdymo (dailės) veikloje

STEAM muzikos veikloje _Paukščiai lietuvių liaudies dainose

STEAM muzikos veikloje _Skambantys vamzdžiai

STEAM veikla _ Spalvos šokio užsiėmime

 

Skip to content