Direktorė

RAMUTĖ STANISLOVAITIENĖ

direktore

R.Stanislovaitienės gyvenimo aprašymas

Tel./faks: 8-37 43 60 49,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

LINA POCHYLIENĖ

direktores_pavaduotoja_ugdymui

L.Pochylienės gyvenimo aprašymas

Tel. 8 37 436 049,

el. paštas ldrokutis@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

EDITA SABALIAUSKIENĖ

direktores_pavaduotoja_ukiui

Tel. 8-37 436 049,

el. paštas ldrokutis@gmail.com