LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE GRUPĖSE TVARKA ir PAKEITIMAS  žiūrėti: t168389

SUGRIEŽTINTA VAIKŲ ATVEDIMO IR IŠLEIDIMO TVARKA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS


ŽENKLO LIUDIJIMAS

zenklo liudijimas 1

 

INFORMACIJOS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ VIEŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formatu

 
 
 
ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI
 
Informaciją apie mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti mokyklos raštinėje darbo laiku, darželio interneto svetainėje.
 
– Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles,
– Įstaigos nuostatus,
– Švietimo ir mokslo ministro įsakymus,
– Kauno miesto tarybos nutarimus,
– Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus įsakymus,
– Įstaigos veiklos programą,
– Ugdymo planus