2019 m. liepos 1-31 d.  nebus vykdomas ugdymo procesas ir laikinai uždaromos visos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės. Pageidaujančius lankyti vaikus liepos mėn. priims Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2019-03-21 d. įsakymas Nr.35-66 “Dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2019 metų vasarą”     Žiūrėti:   Dėl-grupių-veiklos-vasarą