Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 3 d. nebus vykdomas ugdymo procesas ir laikinai uždaromos visos grupės. Pageidaujančius lankyti vaikus liepos mėn. priims Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018-03-07 d. įsakymas Nr.35-146 “Dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2018 metų vasarą”     Žiūrėti:    Įsakymas

Rugpjūčio 6-31 d. veiks 4 grupės.