2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. 

Plačiau  –  NEMOKAMAS MAITINIMAS

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

 

Švietimo skyrius pateikė dažniausiai užduodamų klausimų apie naująją mokėjimo už  darželį tvarką Kaune suvestinę,- žiūrėti:   DUK suvestinė

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (galioja iki 2019-12-31) Peržiūrėti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2020-01-01Peržiūrėti dokumentą

Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka Peržiūrėti dokumentą