Menu Close

Mokestis už darželį

TĖVELIŲ DĖMESIUI

ATLYGINIMO-UZ-VAIKU-UGDOMU-PAGAL-IKIMOKYKLINIO-IR-AR-PRIESMOKYKLINIO-UGDYMO-PROGRAMAS-ISLAIKYMA-DYDZIO-NUSTATYMO-IR-MOKEJIMO-TVARKOS-APRASAS

Plačiau –

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

 

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. 

Plačiau –

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dc9ea7b0ce6411ed9b3c9397e1236c2a

 

 

Švietimo skyrius pateikė dažniausiai užduodamų klausimų apie naująją mokėjimo už  darželį tvarką Kaune suvestinę,- žiūrėti:   DUK suvestinė

 

Skip to content