Švietimo skyrius pateikė dažniausiai užduodamų klausimų apie naująją mokėjimo už  darželį tvarką Kaune suvestinę,- žiūrėti:   DUK suvestinė

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (galioja iki 2019-12-31) Peržiūrėti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2020-01-01Peržiūrėti dokumentą

Maitinimo paslaugų teikimo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tvarka Peržiūrėti dokumentą