Menu Close

Pagalba šeimai

Kompleksinė psichologinė, psichoterapinė, socialinė pagalba šeimoms

Kauno miesto savivaldybė ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras kartu su partneriais pradeda teikti kompleksinę psichologinę, psichoterapinę, socialinę pagalbą įgyvendinant projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 08.4.1.-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Šiuo projektu siekiama įgalinti Kauno miesto šeimas spręsti iškilusius sunkumus bei vykdyti šeimos krizių prevenciją. Programos trukmė 4 metai.

Daugiau informacijos tel. +370 673 22562, el. paštu info@ppkc.lt         http://seima.kaunas.lt

 

Lopšelyje-darželyje „Rokutis“ jau keletą metų sėkmingai teikia pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, šeimai, kurių vaikai nelanko ikimokyklinės ugdymo įstaigos. Vaikai įtraukiami į kolektyvinę veiklą, teikiamos specialistų konsultacijos bei vykdomi individualūs užsiėmimai (relaksacijos kambaryje), kurių dėka vaikas paruošiamas priešmokyklinio amžiaus grupei.

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašas: parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content