TĖVELIŲ DĖMESIUI !!!

Mus aptarnaujanti BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita informuoja, kad nuo šiol (2019-02) įmokas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje į sistemą suvedinės Robotukas, todėl tėveliai mokėdami įmokas būtinai turi nurodyti teisingą mokėtojo kodą, vaiko pavardę ir vardą, ir, mokant daugiau nei už vieną vaiką, tai padaryti atskirais mokėjimo pavedimais. Šių reikalavimų būtina laikytis, kad įmokos būtų užskaitomos teisingai.

 

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL MOKĖJIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. keitėsi buhalterinės apskaitos sistema (buhalterija tvarkoma centralizuotai FVAS /finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje/.

Kaip ir anksčiau, mokama už einamąjį mėnesį, o jam pasibaigus, jau ruošiant naują mokėjimą, šis perskaičiuojamas pagal faktiškai lankytas dienas.

Pagrindas: Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas „Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“        

  1. Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
  2. Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 23 dienos.
  3. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).
  4. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Žiūrėti dokumentą:  Mokescio-tvarka-atnaujinta

Keitėsi mokėjimo kvito forma (pavyzdys pridedamas). Mokėdami būtinai nurodykite „mokėtojo kodą“. Jeigu nurodyta suma yra su minus ženklu,- reiškia yra permoka ir mokėti nereikia, ši suma bus atskaityta iš naujo mėnesio mokesčio sumos.

Žiūrėti pavyzdį:   Kvito pavyzdys

 

DĖL VIETŲ SKAIČIAUS IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

 Žiūrėti dokumentą:  DĖL VIETŲ SKAIČIAUS IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE 2019-2020

 
CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA 
Žiūrėti dokumentą:  Vaikų priėmimo tvarkos aprašas
 
PRIĖMIMO TVARKOS PAKEITIMAI:

 

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

 

TĖVAMS APIE SKIEPUS 

Žiūrėti priedus: 

Raštas dėl vaikų imunoprofilaktikos_2019-09-11

 Atmintine_