Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo raštvedė Aldona Endziulienė
Tėvų prašymai priimami ir centralizuoto vaikų priėmimo sistemoje registruojami kasdien nuo 8.00 iki 15:00 val.
Vaiko registravimui reikalingas vaiko gimimo liudijimas.

Pasiteiravimui: tel. (8 -37)  436 049
el. paštas: ldrokutis@gmail.com

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą:

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas. Daugiau informacijos –  priėmimo tvarka

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti čia: http://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=163

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Žiūrėti – Įsakymas dėl vietų skaičiaus 2019-2020

Sprendimas „Dėl vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Peržiūrėti dokumentą

 
 

TĖVAMS APIE SKIEPUS 

Žiūrėti  –  Raštas dėl vaikų imunoprofilaktikos_2019-09-11