Menu Close

Vaikų priėmimas

Mieli tėveliai,

Artėjant naujų vaikų priėmimo – grupių formavimo naujiems mokslo metams laikui, norime priminti kai kuriuos punktus iš CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO, siekdami užtikrinti sklandų priėmimo procesą bei išvengti nesusipratimų:

  1. Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) per 5 darbo dienasJeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.
  2. Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.
  3. Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į švietimo įstaigos grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma.

Pilna informacija: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503438/asr

 

Tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo dokumentų specialistė Jūratė Martinonytė
Tėvų prašymai priimami ir centralizuoto vaikų priėmimo sistemoje registruojami kasdien nuo 8.00 iki 15:00 val.
Vaiko registravimui reikalingas vaiko gimimo liudijimas.

Pasiteiravimui: tel. (8 -37)  436 049
el. paštas: ldrokutis@gmail.com

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą:

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas. Daugiau informacijos –  priėmimo tvarka

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti čia: http://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=163

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Dėl vietų skaičiaus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Žiūrėti – Įsakymas dėl vietų skaičiaus 2019-2020

Sprendimas „Dėl vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Peržiūrėti dokumentą

 
 

TĖVAMS APIE SKIEPUS 

Žiūrėti  –  Raštas dėl vaikų imunoprofilaktikos_2019-09-11

 

 

Skip to content