2019 metai

 Forma Nr.2 aiškinamasis raštas biudžeto priedas Nr. 1

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 m. IV ketv.

Pajamų įmokų ataskaita 2019 IV ketvirtis

2019 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)1

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)1

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2019 m. I ketv.

Aiskinamasis rastas 2019 I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv.

2018 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.

2018 m. III ketv. Aiškinamasis raštas

2018 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. II ketv.Aiškinamasis raštas

2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. I ketv. Aiškinamasis raštas

2018 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

 

 

Ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m I ketvirtį.

 

2017 metai

2017 m. metinė finansinė atskaitomybė

Ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita už 2017 m

2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 I ketv

 

2016 m. finansinis paketas

Biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos 2016 m.:

Forma Nr. 1;    Forma Nr. 2;   Aiškinamasis raštas;    Forma Nr. 4.

Ugdymo lėšų panaudojimas 2016 m. 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. III KETV.           žiūrėti: 2016 m. III ketv.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. II KETV.             žiūrėti: 2016 m. II ketv.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. I KETV.              žiūrėti: 2016 m. I ketv.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ BALANSAS, 2015 M.                                     žiūrėti: 2015 m. balansas su priedais                      

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. IV KETV.

parsisiųsti pdf formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. III KETV.

parsisiųsti pdf formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.

parsisųsti pdf formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. I KETV.

parsisiųsti pdf formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ BALANSAS, 2014 M.

parsisiųsti pdf formate

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. III KETV.

parsisiųsti Win .RAR formate

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. II KETV.

parsisiųsti Win .RAR formate

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. I KETV.

parsisiųsti Win .RAR formate

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ BALANSAS, 2013 M.

parsisiųsti Win .RAR formate

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 M. IV KETV.

parsisiųsti Win .RAR formate

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 M. III KETV.

parsisiųsti Win .RAR formate

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 M. I KETV.

parsisiųsti Win .RAR formate