Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr.35-191 „Dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių veiklos 2017 metų vasarą“, lopšelis-darželis“Rokutis“ uždaromas nuo 2017 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 6 d.      Žiūrėti įsakymą:    35-191

Rugpjūčio 7-31 d. veiks 4 grupės.