Kalendorius
2023 m. birželio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Geg    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Tarptautiniai projektai

Naujas eTwinning projektas

“DARNI APLINKA – ĮTRAUKIOJO UGDYMO/SI ĮGALINIMAS”

Įstaigos pedagogai dalyvauja naujame tarptautiniame eTwinning projekte, į kurį jau įsijungusios 8 šalys. Projektas vyks nuo 2022 iki 2024 metų.

Darni aplinka – tarsi trečiasis mokytojas. Darni aplinka siejama su darniu vystymu/si ir atspindi 4 darnaus vystymo/si principus.
Įtraukusis ugdymas – tai ugdymas pagal kiekvieno ugdytinio poreikius, interesus, galimybes. Įtraukusis ugdymas neapsiriboja vien specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais; dėmesio sulaukia įvairių individualių poreikių turintys vaikai – išskirtinai gabūs, kilę iš nepalankios socialinės aplinkos, daugiakalbiai, patiriantys mokymosi sunkumų.
Bendra draugiška atmosfera, įtrauki socialinė aplinka, į vaiką orientuotas požiūris, vaikams tinkama fizinė aplinka ir ugdymosi medžiaga, visiems sudarytos bendravimo galimybės,- visa tai laikoma svarbiais ir būtinais kasdienio pedagoginio darbo elementais.
Dėmesys kreipiamas į vaiko individualumą, visi vaikai vienodai svarbūs ir visi įtraukiami į projektinį darbą.

Šio projekto pagrindiniai siekiai:

Ugdytiniai lavins mokymosi, kalbos, socialinius-emocinius, tarpkultūrinius gebėjimus; plėtos augimo bei kūrybiškumo kompetenciją.
Vadovai, mokytojai, specialistai lavins įtraukiojo ugdymosi per projektinę veiklą ir bendradarbiaujant bei kuriant partnerystės ryšius kompetencijas, plėtos IKT kompetenciją.

 

Visi įstaigos pedagogai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Netipinė aplinka ir vaikų kūrybiškumo plėtotė“, į kurį įsijungę 8 šalys,- šis projektas vyks 3 m.

Projekto tikslas – įgalinti vaikų kūrybiškumą netipinėse aplinkose. Netipinės, netradicinės aplinkos skatina vaikus veikti netradiciškai, stimuliuoja jų kūrybiškumą, o pedagogus įgalina taikyti netradicinius metodus. Veiklos su vaikais vyksta netipinėse aplinkose naudojant IKT įrankius: Web 2.0 įrankius, Padlet ir kitus. 
Veiklų formos – inovatyvios, skatinančios vaikų kūrybiškumą: viktorinos, protų mūšiai, naratyviniai pasakojimai, vaikų kūryba.

Veiklų tipai: kasdieninės veiklos, tradiciniai renginiai, kiti renginiai.
Netipinių ugdymo(si) ir mokymosi aplinkų paieška įstaigoje ir įstaigos kieme bei veiklos jose.
Netipinių informalių (už įstaigos ribų) ugdymo(si) ir mokymosi aplinkų paieška ir veiklos jose.
Šalies, miesto, mikrorajono netipinių ugdymo(si) ir mokymo/si aplinkų paieška ir palyginimas su kitomis šalimis, miestais, mikrorajonais.
Netipinių meno (šokio, dailės, teatro) ugdymo(si) ir mokymo(si) aplinkų paieška ir veiklos jose.
Netipinių aplinkų dekoravimo pavyzdžiai, dekoro mainai su kitomis įstaigomis.

erasmus     fondas    projekto logo (1)   

Projektas „Saulės nuspalvinti – jūros suvienyti“

2015 m. buvo patvirtintas Erasmus+  programai parengtas mūsų projektas „Saulės nuspalvinti – jūros suvienyti“, pasirašyta sutartis 2015-1-LT01-KA219-013452-1, paskirtas finansavimas 35.150 Eurų.

Projekto vykdymo laikas 2015-09-01 – 2018-08-31 d., partneriai: po vieną Danijos, Portugalijos, Rumunijos, Lietuvos ir dvi Gvadelupės mokyklos; vaikų amžius – nuo 3-4 iki 11-12 metų. Pagrindinis projekto tikslas – ne tik pažinti kitus, bet ir susivienyti bendram kūrybiniam darbui, jungiant į vieną puokštę skirtingas bendruomenes, kalbas, kultūras. Tai transformacinis-kūrybinis projektas, apimantis muzikos, šokio, menų sritis.

Pirmasis partnerių susitikimas vyko Rumunijoje 2015-09-18 – 2015-09-23 d. Buvo aptarta projekto veikla, sudarytas konkretus planas, numatomoms veikloms paskirstyti finansai. Kūrybinėje programoje numatyta parengti bendrą dainą ir šokį, taip pat, baigiantis projektui, organizuoti meno stovyklą.

Visų šalių vaikai kūrė savąjį projekto logotipo variantą,- jis buvo išrinktas balsavimo būdu. 

Partnerių sutarimu buvo pasirinkta daina anglų kalba – Lucky Dube atliekama „Different Colors, One Peoples“ („Skirtingos spalvos, visi mes žmonės“), kurią kiekvienas dalyvis būsimam susitikimui turėjo išmokti angliškai bei parengti vertimą savo kalba. Taipogi kiekviena šalis pasirinko savo nacionalinį šokį, kurį pristatė bendro šokio kompozicijos parengimui.

Bendros dainos ir šokio parengimui buvo organizuoti trumpalaikiai dalyvių mokymai Prancūzijos saloje Gvadelupėje. Susitikimo metu, mokytojo padedami, modeliavome bendrą dainą, šlifuodami savąjį vertimą ir melodiją (originaliu regio stiliumi vargu ar ją pajėgtų atlikti vaikai), įjungdami į tai ir savo krašto tradicinius muzikos instrumentus. Galutiniame variante, kurio mokosi ir vaikai, daina atliekama net 7 kalbomis: visi vaikai dainuoja pirmąjį posmą angliškai, kiekvienos šalies vaikai pirmąjį posmą savąja kalba ir priedainį visi 7 kalbomis (anglų, danų, portugalų rumunų, lietuvių, prancūzų ir kreolų). Šokį rengėme taip pat mokytojo padedami: kiekviena šalis pristatė savo liaudies šokį (mes pasirinkome „Pjoviau šieną…“) ir, pinant nacionalinius elementus, buvo sustatyta visa apjungianti bendro šokio inscenizacija.

Grįžę į savo šalis su šiais parengtais dainos ir šokio modeliais, kartu su vaikais žiūrėjome parengtus šokio ir dainos vaizdo įrašus ir pradėjome mokytis patys tarptautiniais tapusių dainos ir šokio, taip rengdamiesi būsimai kūrybinei stovyklai Danijoje 2017 m. balandžio mėn., į kurią vyks po keletą vaikų iš kiekvienos mokyklos ir kur bus sujungta į bendrą kompoziciją tai, ką būsime išmokę namuose. O 2018 m. vyks menų stovykla Lietuvoje.

Dar vienas partnerių susitikimas vyko 2016 m. spalio 3-7 d. Madeira saloje (Portugalija), mokykloje „Escola basica do 1o ciclo C / PE VISCONDE CACONGO“ Funchal, kur buvo aptartas projekto vyksmas, sukonkretinta vaikų stovyklos Danijoje dienotvarkė.

Stovykla Danijoje

2017-04-02 – 2017-04-08 dienomis Gislev Friskole mokykloje Danijoje vyko projekto „Saulės nuspalvinti, jūros suvienyti“ projekto dalyvių muzikinė stovykla. Šioje stovykloje dalyvavo Rumunijos, Portugalijos, Gvadelupės (Prancūzijos užjūrio teritorija), Danijos ir Lietuvos vaikai bei pedagogai.

Iš mūsų darželio į stovyklą po metus laiko trukusio kruopštaus pasiruošimo vyko „Drugelių“ grupės ugdytiniai – Greta, Ugnė, Simonas ir Vytautas. Į kelionę vaikučiai leidosi be tėvelių, lydimi tik darželio darbuotojų.

 Susitikimo Danijoje metu vaikai turėjo išmokti dalyvių sukurtą stovyklos dainą, šokti savo šalies nacionalinį šokį, žaisti bendrus muzikinius žaidimus, bei kartu atlikti projekto dainą “Skirtingos spalvos- visi mes žmonės“. Visos savaitės metu dalyviai rytais susitikdavo mokykloje, kur vykdavo bendros vaikų ir darbuotojų repeticijos, vėliau išsiskirstydavo į darbo grupes. Mūsų darželio vaikai, kartu su danais ir prancūzais mokėsi muzikinių improvizacinių žaidimų. Vaikai visą savaitę ruošėsi baigiamajam stovyklos renginiui – koncertui, kuriame dalyvavo ne tik projekto dalyviai, bet ir Gislev Friskole mokyklos ugdytinių tėvai, darbuotojai su šeimomis, vietos politikai, danų folkloro ansamblis.

Projekto dalyviai keliavo po Daniją, susipažino su šalimi, jos kultūra, žmonėmis. Pabuvojo svečiuose danų šeimoje, apsilankė Hanso Kristiano Anderseno pasakų muziejuje ir t.t.

Vaikai ir pedagogai patyrė daug įsimintinų akimirkų, kuriomis grįžę pasidalino su darželio bendruomene. Kitais metais ne mažiau įspūdingas nuotykis laukia ir kitų „Nykštukų“ grupės mažųjų, kurie vyks į Madeirą.

Kūrybinės dirbtuvės „Mozaikos tiltas“ Lietuvoje

Treti projekto metai skirti meninės (dailės) kompetencijos plėtojimui. 2017 m. rugsėjo 28 d. – spalio 2 d.  įstaigoje viešėjo projekto dalyviai iš Danijos, Portugalijos, Rumunijos ir Gvadelupės (Prancūzija). Pirmą dieną vyko projekto dalyvių prisistatymas, tarpusavio santykių užmezgimas. „Rokučio“ bendruomenė pristatė grupes, kitas ugdomąsias aplinkas, atskleidė darželio savitumą. Svečių nuostabą kėlė ugdomoji aplinka, vaikų miegamieji, ugdytinių veikla.  Visą savaitę vyko įtemptas ir kūrybiškas darbas. Projekto organizatorė Rita Stoškienė pristatė šių metų projekto planą bei užduotis kiekvienai šaliai, kurias reikės atlikti metų bėgyje. Kūrybinių dirbtuvių „Mozaikos tiltas“ vadovai Daiva ir Kostas Klimavičiai (VšĮ „Kultūros kiemas“) teoriškai bei praktiškai atskleidė praktinio darbo, kuriant mozaiką ypatumus: kaip saugiai ir tikslingai naudotis įrankiais, pasirinkti bei derinti mozaikos spalvas, jas priklijuoti. Kuriant vieną bendrą mozaiką, labai svarbu buvo pasiskirstyti darbais, bendrauti bei bendradarbiauti tarpusavyje. Šiame projekto etape labai talkino anglų kalbos žinios. Kuriant mozaiką, vienas iš pirminių darbų – parengti mozaikos eskizus bei išrinkti vieną, kuris atspindėtų projekto idėją. Vyko eskizų pristatymas,  balsavimo būdu išrinktas geriausias eskizas, atspindintis saulės ir jūros simbolius.  Įvertinant svečių atsiliepimus, pats maloniausias veiksmas – realiai dėlioti mozaiką, kai ji pražysta įvairiausiomis spalvomis. Nauja veikla ne tik praturtino pedagogų meninę patirtį, bet ir sutelkė visus vienybei, draugystei, bičiulystei.

Spalio 29 d. projekto dalyviai apsilankė Kauno Rokų gimnazijoje: susipažino su mokyklos aplinka, mokėsi naujos programos eTwining įrankių valdymo. Spalio 30 d. svečiai vėl rinkosi į darželį užbaigti mozaikos kūrimą. Popietė žadėjo būt turininga, apžiūrint Kauno senamiestį, susitinkant su folkloro ansambliu „Ratilėlis“. Vyksmas vyko ir sekmadienį: mozaikos gruntavimas, glaistymas. Po baigtų darbų svečiai išvyko į Trakus bei Birštoną.  Nepajutome kaip greitai prabėgo savaitė kūrybinio darbo, tačiau sukurtas projekto rezultatas – mozaikos tiltas, liudija apie turiningai praleistą laiką. Mozaika pasiliks mūsų įstaigoje ir puoš lauko aplinką.

Spalio 2 d. vyko projekto „Saulės nuspalvinti – jūros suvienyti“ galutinio rezultato – mozaikos tilto pristatymas įstaigos bendruomenei. Į salę rinkosi svečiai, įstaigos pedagogai,  priešmokyklinio ugdymo „Nykštukų“ grupės vaikai. Rankose jie turėjo po simbolinį bilietą į parodą – keramikinės mozaikos detalę, kurią įeidami priklijavo prie vieno bendro bilieto. Renginyje pristatyti pedagogai ir keturi ugdytiniai, kurie balandžio mėnesį vyks į tarptautinę vaikų mozaikos stovyklą Madeiroje. Jos metu Funšalio (pagrindinis Portugalijai priklausančių Madeiros salų miestas)  pagrindinėje aikštėje vaikai kartu su pedagogais kurs bendrą erdvinę mozaikos skulptūrą.

Baigiamajame renginyje sulaukėme ir svečių dėmesio iš Kauno miesto savivaldybės Panemunės seniūnijos: seniūnės R.Žolynienės, seniūnės pavaduotojos L. Knėpienės, Rokų parapijos klebono V. Gražulevičiaus. Seniūnė pasidžiaugė gautais projekto rezultatais, pedagogų kūrybiškumu, projekto dalyviams padovanojo suvenyrų, priminsiančių mūsų šalį.

Tarptautinio projekto nauda nepamatuojama – tai bendravimas, naujų draugų, bendraminčių atradimas, anglų kalbos praktikavimas, naujos dailės technikos (mozaikos) išbandymas ir įsisavinimas.

Vaikų kūrybinė stovykla Madeiroje

Pagal numatytas projektines veiklas, 2018 m. balandžio  8-14 d. Madeiroje (Portugalija) vyko vaikų kūrybinė stovykla, viešėjo 39 Erasmus+ projekto „Saulės nuspalvinti – jūros suvienyti“ dalyviai iš Danijos, Portugalijos, Rumunijos, Gvadelupės (Prancūzija) ir Lietuvos. Mūsų šalį atstovavo keturi „Rokučio“ ugdytiniai ir du pedagogai.

Šiame projekto etape vaikai ir pedagogai turėjo galimybę praplėsti dailės technikos – mozaikos dėliojimo įgūdžius,- stovyklos Escola Visconde Cacongo  mokykloje  metu buvo kuriamas projekto simbolius (jūrą ir saulę) vaizduojantis mozaikinis paveikslas.

Pirmą dieną vyko projekto dalyvių prisistatymai, tarpusavio santykių užmezgimas. Pradėjome bendrą kūrybinį darbą,- projekto dalyviams teko komunikuoti, derinti veiksmus, kartu ieškoti spalvinių sprendimų.

Poilsio metu aplankėme Istorijos muziejų, Botanikos sodą, Teminį parką apie Madeirą, mažuosius pradžiugino galimybė atsigaivinti baseinų komplekse. Visus pakerėjo ypatingas gamtos grožis: kalnai, žydintys augalai, mėlyna jūra. Pažinome tradicijas, maisto kultūrą ir nuoširdų bendravimą. Projektas susilaukė ypatingo dėmesio iš žiniasklaidos, Madeiros miesto mero ir Švietimo ministerijos.

Unikali tarptautinė stovykla padėjo įgauti naują patirtį – sėkmingai atstovauti savo šalį ne tik su vyresniais, bet ir su priešmokyklinio amžiaus vaikais, kurie ne tik rado naujus draugus, pažino  naujas kultūras, bet ir išbandė nelengvas savarankiškumo pamokas. Didžiausias įvertinimas buvo tai, kad projekte dalyvavę vaikai vienbalsiai mielai kelionę pakartotų.

Tėvelių atsiliepimai po kelionės į Madeirą…

Mūsų šeima džiaugiasi turėdami galimybę, dalyvauti tokio tipo projektuose. Juose plečiamas vaiko akiratis, yra galimybe susipažinti su kitomis kultūromis, kalbomis. Tai taip pat ugdo vaiko savarankiškumą, bendravimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi bei supančia aplinka. Augustei didžiausią įspūdį paliko „egzotiška“ gamta, ragauti vaisiai bei patiekalai . Mielai sudalyvautumėm panašiame projekte dar kartą.  

Augustės Rekštytės šeima

Ši kelionė – tikras išbandymas mums – tėvams, dukrai, seneliams ir auklėtojoms. Be pasitikėjimo nebūtų viskas pavykę. Tai nuostabi galimybė pažinti, patirti, išjausti. Esame labai dėkingi auklėtojoms ir darželio komandai už šią galimybę. Tai tarptautiškumo, savarankiškumo, ištvermės mokykla. Medos šeima linki ir toliau siekti ir įgyvendinti tokius projektus. Medai neišdildomą įspūdį paliko vandenynas. Ačiū Jums.

Medos Malinauskaitės šeima

“Mačiau gyvį pavadinimu – Portugališkas laivelis, jis yra pavojingas, niekam neleidau jo liesti”, “Kėlėmės į botanikos sodą labai aukštai, su keltuvais, ten mačiau didelius kaktusus ir dideles gėles, kurios vadinasi Gaidelis”. Vežant Tėją namo iš oro uosto, ji nepailsdama pasakojo, ką matė, ką valgė, ką užuodė, ko prisirinko, su kuo susipažino. Nuostabi patirtis ne tik dukrai, bet ir mums, tėvams,- išleisti, pasitikėti, mokinti savarankiškumo. Dėkojame darželiui ir be galo nuostabiom, kantriom ir rūpestingom auklėtojom, kurios kiekvieną dieną siuntė foto reportažus apie mūsų vaikus ir tai mus džiugino bei ramino, jog viskas gerai.

Tėjos Minkštimaitės šeima

Ievutei labai patiko gamta. Didelį įspūdį paliko draugai. „Esame skirtingi, tačiau draugiški, gražūs ir geri.“

Ievutės Bizulytės šeima

 

Projekto veiklos planai:

Projekto veiklos planas 2015-2016

Projekto veiklos planas 2016-2017

Projekto veiklos planas 2017-2018

 

Originali daina   https://www.youtube.com/watch?v=R4csXJXHVGA

Gvadelupės šokis   https://vimeo.com/188233401

Rumunų šokis   https://vimeo.com/189689408

Iš susitikimo Guadelupėje

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iš susitikimo Madeiroje

CSI_2543   IMG_8833   IMG_8899   CSI_3247     

Stovyklos Danijoje akimirkos

               

Stovyklos pristatymas įstaigos bendruomenei

       

Kūrybinės dirbtuvės „Mozaikos tiltas“ Lietuvoje

Vaikų kūrybinė stovykla Madeiroje

Plačiau – https://issuu.com/stoskiene/docs/madeira_prezentacija

 

Video konferencija „Christmas Mosaic“

2017 gruodžio 11 dieną „Nykštukų“ grupėje vyko video konferencija „Christmas Mosaic“. Jos metu buvo pristatyti vaikų rankomis gaminti  eglutės žaislai, kuriose atsispindėjo kiekvienos šalies,  dalyvaujančios projekte „Saulės nuspalvinti – jūros suvienyti“, vėliavų spalvos.  Gaila, kad prisijungė tik Danija,  o Gvadelupei, Madeirai ir Rumunijai prisijungti video konferenciją nepavyko. Keturios mergaitės, kurios vyks į Portugaliją (Madeirą) anglų kalba pristatė, kokios šalies eglutės žaisliuką gamino, kokias spalvas rinkosi bei pasveikino tolimuosius draugus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis.

2014-2015 mokslo metais sėkmingai įgyvendinti du Europiniai ugdymo(si) projektai – Comenius projektas “Mažas paukštelis – trumpa pasakėlė” ir Erasmus+ “SUP vaikai – aktyvus integracijos siekimas”.

Comenus daugiašalės mokyklų partnerystės projekto “Mažas paukštelis – trumpa pasakėlė” (LLP-COM-DP-2013-LT-00307) tikslai: visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų bei kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo tobulinimas, tiriant paukščius ir kitus vaikus supančios gamtos turtus. Vaikai mokėsi atpažinti paukščius, stebėjo jų migraciją, skaitė įvairias knygeles, rūpinosi paukšteliais. Kalbiniai ir IKT naudojimo įgūdžiai buvo lavinami diskusijų apie perskaitytas knygeles ar matytus paukščius metu bei tiesiogiai bendraujant video konferencijoje. Tai padėjo vaikams – kaip savo šalies ir Europos piliečiams – suprasti ekologijos svarbą, didinti jų asmeninės atsakomybės suvokimą ir suformavo veiklai reikalingus įgūdžius. Bendravimas su partneriais patobulino vaikų komunikavimo ir literatūrinius įgūdžius. Mokantis dainų, šokių, žaidimų apie paukščius, ruošiant parodas, kuriant knygeles, vaikai susipažino ir palygino savo ir kitų šalių kultūras, tradicijas ir gamtą. Taip pat vaikai išmoko rūpintis įstaiga ir jos aplinka.

Projektas paskatino pedagogus domėtis informacinių technologijų taikymu ugdymo procese, dalintis jų naudojimo vaikų ugdymui patirtimi, patobulėjo pedagogų IKT įgūdžiai. Projektas parodė, kad vykdant veiklas kūrybingesniu būdu, vaikai pasiekia geresnių rezultatų. Projektinėje veikloje sustiprėjo įstaigoje dirbančių žmonių tarpusavio ryšiai, išaugo pasitikinėjimas savimi. Integruojant gerąją patirtį ir naujus mokymo metodus, įstaigos pedagogai tapo atviresni įstaigos modernizavimui, tarptautinei projektinei veiklai, kalbinei ir kultūrinei įvairovei. Pagerėjo darbuotojų motyvacija, pasitenkinimas kasdieniniu darbu.

Projektinė veikla turėjo įtakos tėvų požiūrio į ugdymą kaitai. Jie pradėjo labiau domėtis vaikų ugdymu, suvokė, kad tik glaudus bendradarbiavimas gali duoti teigiamų rezultatų. Tėvai kartu su vaikais ir pedagogais ieškojo informacijos apie šalių partnerių kultūrą, gamtą.

Projekto partneriai – priešmokyklinės ir pradinio ugdymo įstaigos iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Islandijos ir Turkijos.

Šis projektas apdovanotas Europos Kokybės ženkleliu ir  eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net.

„Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo (pedagogų mobilumas mokymosi tikslais) projekto “SUP vaikai – aktyvus integracijos siekimas”  (2014-1-LT-01-KA101-000166) tikslai: specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukimas į ugdymo procesą, pedagogų ir vaikų IKT kompetencijų tobulinimas bei ugdymo kokybės gerinimas pasitelkiant lauko pedagogiką. Dalyvavimas mobilumo veiklose padėjo pedagogams patobulinti užsienio kalbos žinias ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, įsisavinti įvairius inkliuzinio darbo metodus, įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į bendrąjį ugdymo procesą, įgyti platesnį švietimo sistemų ir inkliuzinių ugdymo programų supratimą Europos kontekste, įgyti žinių ir gebėjimų planuoti ir vykdyti lauko pedagogiką, patobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais įgūdžius.  Projekto įgyvendinimui buvo naudojamasi programos eTwinning teikiamomis galimybėmis. Pedagogai patobulino savo profesines kompetencijas ir įgūdžius, o įgytą patirtį sėkmingai taiko ugdymo procese. Procesas turėjo teigiamą poveikį mobilumo vizitų dalyviams, institucijai, ugdytiniams bei partnerinėms institucijoms užsienyje. 

 

12

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl 2014 metų paskelbimo Kristijono Donelaičio metais ir Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010–2014 metų programos metmenų“. Šio nutarimo tikslas – deramai paminėti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejų, visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti Kristijono Donelaičio kūrybinį paveldą, veikti Lietuvos kultūros politiką – suteikti nacionalinės kultūros ištakoms naujos prasmės, suformuoti tarptautiniu mastu naują temą, kuri domintų UNESCO nares.

Vadovaudamiesi šiuo nutarimu bei Dvasinio ugdymo centro nuostatais, darželio pedagogai sukūrė projektą 'Paukščių metai', skirtą Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimui. Projektas bus vykdomas trimis lygmenimis – Kauno apskrities, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos. Į projektą įsijungė net 42 partneriai iš įvairių Lietuvos vietovių bei Europos šalių.

pauksciu_metai

Šio projekto tikslas – susipažinti su literatūriniu lobynu ir įsigilinti į jo reikšmę ir prasmę šių dienų kultūriniame kontekste ugdant mažuosius gyvųjų vertybių puoselėtojus.

Projekto uždaviniai:

 • skatinti vaikus pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes: kalbą, gamtą ir žmones, kurie tai puoselėja, bei patiems aktyviai įsijungti į puoselėtojų ratą;
 • apmąstyti paukščių vietą mūsų gyvenimo erdvėje siejant dvasingumą ir atsakingumą;
 • gilinti ir stiprinti šeimyninius ryšius, įjungiant tėvelius bei senelius į projekto veiklą;
 • parengti iliustruotą K.Donelaičio „Metų“ ištrauką parodai Maironio lietuvių literatūros muziejuje;
 • pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi bei šiuolaikiškomis mokymo praktikomis.
Projekto veiklos: 
 • Vaikų supažindinimas su K.Donelaičio „Metais“ ir ištraukų skaitymas;
 • Paukščių stebėjimas gamtoje ir palyginimas su jų aprašymu K.Donelaičio „Metuose“;
 • Renginys ugdytiniams ir tėvams/seneliams „Sudie, paukšteliai! Laimingos kelionės”;
 • Gerumo akcija „Mes padedame sparnuotiesiems draugams”: lesyklėlių gaminimas kartu su tėveliais ar seneliais;
 • Kalėdinių paukščių kūrimas ir apsikeitimas su partneriais bei eglutės puošimas;
 • Seminaras pedagogams „Kūrybiškas požiūris į dvasingumo ugdymo metodus ir priemones”;
 • Paukščių ieškojimas smulkiojoje tautosakoje ir atradimų pasidalinimas su partneriais;
 • Dainelių apie paukščius mokymasis;
 • Paukščių skaičiavimo diena ir video-konferencija – „Kiek paukštelių suskaičiavot?” (pageidaujantiems);
 • Pasirinktos K.Donelaičio „Metų“ ištraukos iliustravimas.
 • Tarptautinė konferencija „Paukščių metai”: projekto apibendrinimas ir apdovanojimai  „Dvasinių vertybių puoselėtojams”.
Projekto eTwinning puslapis:
Draugaukime Facebook’e
Partneriai
Partneriai