Ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita 2020 m.

Ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 m.

Ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m III ketvirtį.

Ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m II ketvirtį.

Ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m I ketvirtį.

Ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita už 2017 m

 

Mieli tėveliai ir kiti rėmėjai,

DĖKOJAME visiems, skyrusiems mūsų įstaigai 2 proc. GPM paramą,- už 2018 m. surinkta 1298,80 Eur.

Įstaigos taryba kartu su Tėvų komitetu priėmė sprendimą šias lėšas panaudoti taip:

1000 Eur skirti vaikų žaidimo aikštelės įsigijimui (taupant iki reikiamos sumos);

298,80 Eur – avarinių situacijų šalinimui ar kitoms aktualioms reikmėms.