KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS” VALDYMO SCHEMA

Žiūrėti PDF –  Organizacinė struktūra ir pavaldumas