Pedagoginių darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

Nepedagoginių darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

Eil. nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas, mokslinis laipsnis

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

Tel.nr.

El. paštas

1.

Ramutė Stanislovaitienė

Aukštasis (LKI), magistras (VPU)

metodininko – organizatoriaus darbas su vaikais ir paaugliais;

Edukologijos magistras.

I vadybinė

Direktorė

862056220

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com

ramute.s@hotmail.com

2.

Lina Pochylienė

Aukštasis (KAMM)

Vaikystės pedagogika

Vyr. auklėtoja

Dir. Pav. ugdymui

868560760

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com

lina.pochyliene@gmail.com

3.

Lina Milienė

Auštasis (ŠPI)

Ikimokyklinio auklėjimo ped.-psich.dėstytoja

Vyr. auklėtoja

Priešmokyklinio ugd.pedagogė

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com

4.

Dalė Šimkaitienė

Aukštasis (KPM)

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Metodininkė

Priešmokyklinio ugd.pedagogė

8 37 436049

dalailute@gmail.com

5.

Jūratė Gintvainienė

Aukštasis (ŠPI)

Ikimokyklinio auklėjimo ped.-psich.dėstytoja

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com

6.

Sandra Survilienė

Aukštasis (MPMM)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

8 37 436049

sssaalamandra@71gmail.com

7.

Renata Marcinkevičienė

Aukštasis (KU)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Metodininkė

Auklėtoja

8 37 436049

marcinkevicienerenata@gmail.com

8.

Vidmanta Banionienė

Aukštesnis neuniversitetinis (MK)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr.auklėtoja

Auklėtoja

8 37 436049

vidmante.ba@gmail.com

9.

Daiva Stanionienė

Aukštesnis neuniversitetinis (MK)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr.auklėtoja

Auklėtoja

8 37 436049

stanionienedaiva@gmail.com

10.

Stela Jancienė

Aukštasis (KMA)

Muzikos mokytojo, choro dirigento

Metodininkė

Muzikos pedagogė

8 37 436049

jencienestela@gmail.com

11.

Joana Marija Tarasevičienė

Aukštasis (LVK)

Choro dirigentė, smuiko men. mokytoja

Muzikos pedagogė

Muzikos pedagogė

8 37 436049

joaneta@gmail.com

12.

Jūratė Martinonytė

Aukštasis (LKKA)

Sporto psichologija

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Kūno kultūros pedagogė

8 37 436049

martinonyte.j@gmail.com

13.

Saturna Sporišienė

Aukštasis (ŠPI)

Logopedė

Vyr.logopedė

Logopedė

8 37 436049

saturna57@gmail.com

14.

Vitalija Jančiauskienė

Aukštasis (VDU)

Psichologė

Psichologė

Psichologė

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com

15. Gintarė Šalavėjienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas. auklėtojo profesinė kvalifikacija Auklėtoja  Auklėtoja 

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com

16. Jovita Pravackienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas. auklėtojo profesinė kvalifikacija Auklėtoja  Auklėtoja 

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com

17. Rita Stoškienė Aukštasis (ŠU) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Meninio ugdymo mokytoja Menų pedagogė

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com

18 Edita Diedonienė  Aukštasis (VU)  Edukologijos bakalauras ir auklėtojo kvalifikacija Auklėtoja  Auklėtoja 

8 37 436049

ldrokutis@gmail.com