KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ PEDAGOGAI
 2019-2020 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Aliekamos funkcijos

Specialieji reikalavimai

Kontaktinė informacija

1.

Ramutė Stanislovaitienė

Direktorė

Lopšelio – darželio veiklos organizavimas, priežiūra ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas, vadovavimas Vaiko gerovės komisijai

Aukštasis universitetinis

(magistras)

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

2.

Lina Pochylienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo programų vykdymas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso stebėsenos vykdymas ir pedagogų veiklos vertinimas.

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

3.

Agnė Lingertaitienė

Psichologė

Psichologinės pagalbos teikimas, vaiko raidos įvertinimas, prevencinių programų įgyvendinimas, pedagogų ir šeimos konsultavimas.

Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

4.

Saturna Sporišienė

Logopedė

Vaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimas

Aukštasis

universitetinis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

5.

Jūratė Martinonytė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Kūno kultūros organizavimas ir sveikatos stiprinimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis universitetinis (magistras)

 

6

Gina Tamulevičienė

 

 

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Meninės veiklos (šokių) organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

7.

Stela Jencienė

Meninio ugdymo mokytoja

Meninės veiklos (muzikos)organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis

universitetinis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

8.

Rūta Dabravolskienė

Socialinė pedagogė

 Darbas su socialinės ir emocinės raidos sutrikimus turinčiais vaikais, bendradarbiavimas su tėvais, kitais įstaigos specialistais.

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

9.

Lina Milienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėto

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

universitetinis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

10.

Dalė

Šimkaitienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis

koleginis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

11.

Jūratė Gintvainienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

koleginis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

12.

Sandra Survilienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

universitetinis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

13.

Renata Marcinkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

universitetinis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

14.

Vidmanta Banionienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

15.

Daiva Stanionienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

16.

Sandra Viršutienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com

17.

Jovita Pravackienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis

koleginis

8 37 436 049

ldrokutis@gmail.com