KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ PEDAGOGAI
 2020-2021 m.m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Aliekamos funkcijos

Specialieji reikalavimai

Kontaktinė informacija

Ramutė Stanislovaitienė

Direktorė

Lopšelio – darželio veiklos organizavimas, priežiūra ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas, vadovavimas Vaiko gerovės komisijai

Aukštasis universitetinis (magistras)

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Lina Pochylienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo programų vykdymas, metodinės veiklos organizavimas, ugdymo proceso stebėsenos vykdymas ir pedagogų veiklos vertinimas.

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Saturna Sporišienė

Logopedė

Vaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimas

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Gina Tamulevičienė

  

Meninio ugdymo mokytoja

Meninės veiklos (šokių) organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Stela Jencienė

Meninio ugdymo mokytoja

Meninės veiklos (muzikos)organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Lina Milienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Dalė Šimkaitienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Jūratė Gintvainienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Sandra Survilienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Zita Ingrida Juknevičienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis universitetinis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Vidmanta Banionienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Daiva Stanionienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Sandra Viršutienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com

Vilma Austrevičienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

8 37 436 049 ldrokutis@gmail.com