Menu Close

Pedagogai

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ PEDAGOGAI
2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Atliekamos funkcijos

Specialieji reikalavimai

Kontaktinė informacija

Ramutė Stanislovaitienė

Direktorė

Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdomų funkcijų užtikrinimas

Aukštasis universitetinis (magistras)

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Lina Pochylienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ugdymo programų vykdymas ir metodinės veiklos organizavimas

Aukštasis universitetinis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Saturna Sporišienė

Logopedė

Vaikų kalbos raidos įvertinimas ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šeimos informavimas ir konsultavimas

Aukštasis universitetinis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Gina Tamulevičienė

  

Meninio ugdymo mokytoja

Meninės veiklos (šokių) organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis universitetinis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Stela Jencienė

Meninio ugdymo mokytoja

Meninės veiklos (muzikos)organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

Aukštasis universitetinis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Lina Milienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis universitetinis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Dalė Šimkaitienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Jūratė Gintvainienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Sandra Survilienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis universitetinis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Rūta Balčiūnaitė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Vidmanta Banionienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Daiva Stanionienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Sandra Viršutienė

Mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Vilma Austrevičienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis koleginis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Edita Diedonienė

Mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

Aukštasis universitetinis

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Rasa Žąsytienė

Spec. pedagogė

Specialiosios pagalbos teikimas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų

Aukštasis universitetinis, magistras

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

Agnė Lingertaitienė

Psichologė

Psichologinės pagalbos teikimas

Aukštasis universitetinis, magistras

+370 37 43 60 49 ldrokutis@gmail.com

 

 

Skip to content