Perspektyvinis valgiaraštis 2017-2018

Tiekiamų maisto produktų kainos  ⇒ peržiūrėti čia

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas nuo 2016-01-01 ⇒ peržiūrėti čia

Maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje „Rokutis“ tvarkos aprašas ⇒ peržiūrėti čia

Tėvų anoniminės anketinės apklausos rezultatai. Tema – vaikų mityba  ⇒ peržiūrėti čia