Menu Close

Vaikų maitinimas

Perspektyviniai valgiaraščiai:

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-3 metų amžiaus vaikams

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-7 metų amžiaus vaikams

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS Nemokamo maitinimo valgiaraštis

 

JŪSŲ  DĖMESIUI –  žiūrėti PDF:     Vaikų maitinimo pokyčiai darželiuose

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31) –

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

 

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo  –

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50c0e220f57e11e4927fda1d051299fb

 

Vaikų maitinimo organizavimo Kauno lopšelyje-darželyje „Rokutis“ tvarkos aprašas

 

Asmenys atsakingi už vaikų maitinimą ir produktų tiekimą įstaigoje:

Rugilė Smikaitė, maitinimo organizavimo specialistė  

Jolanta Gimžauskienė, sandėlininkė

 

Tėvų anoniminės anketinės apklausos rezultatai. Tema – vaikų mityba  ⇒ peržiūrėti čia

 

Skip to content