Perspektyviniai valgiaraščiai:

Valgiaraštis 1-3 metų vaikams

Valgiaraštis 4-7 metų vaikams

Nemokamo maitinimo valgiaraštis

 

JŪSŲ  DĖMESIUI –  žiūrėti PDF:     Vaikų maitinimo pokyčiai darželiuose

 

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (galiojanti redakcija) 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/ykcNbGLoDt?jfwid=-wsolgtpah 

 

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo  Peržiūrėti dokumentą

 

Asmenys atsakingi už vaikų maitinimą ir produktų tiekimą įstaigoje:

Agnė Gropienė, dietistė

Jolanta Gimžauskienė, sandėlininkė

 

Tėvų anoniminės anketinės apklausos rezultatai. Tema – vaikų mityba  ⇒ peržiūrėti čia