Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo   Peržiūrėti dokumentą

Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Peržiūrėti dokumentą

Perspektyvinis valgiaraštis     15 dienų valgiaraštis

Tėvų anoniminės anketinės apklausos rezultatai. Tema – vaikų mityba  ⇒ peržiūrėti čia