2019 metai

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų plano vykdymo metinė ataskaita 2019 m.

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų ir kt. lėšų programoms finansuoti metinė ataskaita 2019 m.

2019 m. IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. IV ketv.

2019 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. III ketv.

2019 m. II ketv.

Aiškinamojo rašto priedas Nr.2

Aiškinamojo rašto priedas Nr.1

2019 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 metai

2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2018 m. III ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos

2018 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2018 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos

2018 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

2018 m. I ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaitos