KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

Vidutinis-darbo-užmokestis-2017-m.

Vidutinis darbo užmokestis 2015 m.