KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m.