Menu Close

PASLAUGOS

LOGOPEDĖ  

Saturna Sporišienė  

Darbo laikas:

I, II        8.00 – 11.30

III, IV  8.00 – 16.00

V            8.00 – 15.00

Galite  susisiekti:

Tel. 8 671 22 143

El. p.  saturna57@gmail.com

Specialistė dirba su priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimus. Atlieka garsų tarimo korekciją (artikuliacinio aparato lavinimas, taisyklingo garsų tarimo mokymas ir įtvirtinimas), plėtoja žodyną, ugdo rišliąją kalbą, lavina foneminį suvokimą.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ  

 

Darbo laikas:

II, III, IV  8.30 – 14.00

Galite  susisiekti:

Tel. 

El. p.  

(Konsultacijai prašome registruotis)

Veiklos sritis – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą. Teikia pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat elgesio, emocijų bei bendravimo sunkumų ugdant jų socialinius bei gyvenimo įgūdžius. Konsultuoja tėvus, darželio bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo bei pagalbos teikimo klausimais. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, socialinius projektus.

 

MUZIKOS MOKYTOJA  

Stela Jencienė

Darbo laikas:

I             7.30 – 15.00  

II           7.30 – 18.00

IV          7.30 – 15.00

Tel. +370 601 81767

El. p.  jencienestela@gmail.com

Muzikos pedagogė dirba su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas: muzikinė veikla grupėms, muzikinės pratybos, individualus ir grupinis darbas su gabiais vaikais, logoritmika. Muzikinio ugdymo pedagogas ugdo dainavimo, ritmavimo, instrumentavimo įgūdžius, formuoja estetinį skonį muzikai, supažindina su muzikos sąvokomis, skatina kūrybiškumą, saviraišką. Organizuoja renginius, rengia ugdytinius konkursams, festivaliams, bendrauja, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

 

PSICHOLOGĖ 

 

Darbo  laikas:

I,  III    8.00 – 13.00

Galite susisiekti:

Tel. 8 602 01 948

El. p.   alagne@gmail.com

Psichologė darželyje rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų ir kitų sunkumų turinčiais vaikais. Konsultuoja vaikus ir jų tėvus/globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais. Teikia individualias rekomendacijas vaiko problemoms spręsti, organizuoja susitikimus, paskaitas, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes (STEP), inicijuoja socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programą: „KIMOCHIS“.

 

MENINIO UGDYMO  MOKYTOJA  

Gina Tamulevičienė  

Darbo laikas:

I, III        8.00 – 12.00

Galite  susisiekti:

Tel. 8 602 62 414

El. p. sokiai.gs@gmail.com

Specialistė dirba su priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikais. Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą: planuoja grupių choreografijos ugdomąją veiklą; ugdo ir dalyvauja vaikų meninio ugdymo(-si) procese; užtikrina kokybišką vaiko meninį ugdymą; integruoja meninį ugdymą į bendrąjį ugdymo procesą; lavina vaikų choreografinius gabumus; rūpinasi lopšelyje-darželyje rengiamų šventinių renginių organizavimu.

 

 

Skip to content