Menu Close

Projektas „Paukščių metai”

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl 2014 metų paskelbimo Kristijono Donelaičio metais ir Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010–2014 metų programos metmenų“. Šio nutarimo tikslas – deramai paminėti Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejų, visapusiškai įprasminti ir aktualizuoti Kristijono Donelaičio kūrybinį paveldą, veikti Lietuvos kultūros politiką – suteikti nacionalinės kultūros ištakoms naujos prasmės, suformuoti tarptautiniu mastu naują temą, kuri domintų UNESCO nares.

Vadovaudamiesi šiuo nutarimu bei Dvasinio ugdymo centro nuostatais, darželio pedagogai sukūrė projektą 'Paukščių metai', skirtą Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimui. Projektas bus vykdomas trimis lygmenimis – Kauno apskrities, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos. Į projektą įsijungė net 42 partneriai iš įvairių Lietuvos vietovių bei Europos šalių.

pauksciu_metai

Šio projekto tikslas – susipažinti su literatūriniu lobynu ir įsigilinti į jo reikšmę ir prasmę šių dienų kultūriniame kontekste ugdant mažuosius gyvųjų vertybių puoselėtojus.

Projekto uždaviniai:

 • skatinti vaikus pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes: kalbą, gamtą ir žmones, kurie tai puoselėja, bei patiems aktyviai įsijungti į puoselėtojų ratą;
 • apmąstyti paukščių vietą mūsų gyvenimo erdvėje siejant dvasingumą ir atsakingumą;
 • gilinti ir stiprinti šeimyninius ryšius, įjungiant tėvelius bei senelius į projekto veiklą;
 • parengti iliustruotą K.Donelaičio „Metų“ ištrauką parodai Maironio lietuvių literatūros muziejuje;
 • pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi bei šiuolaikiškomis mokymo praktikomis.
Projekto veiklos: 
 • Vaikų supažindinimas su K.Donelaičio „Metais“ ir ištraukų skaitymas;
 • Paukščių stebėjimas gamtoje ir palyginimas su jų aprašymu K.Donelaičio „Metuose“;
 • Renginys ugdytiniams ir tėvams/seneliams „Sudie, paukšteliai! Laimingos kelionės”;
 • Gerumo akcija „Mes padedame sparnuotiesiems draugams”: lesyklėlių gaminimas kartu su tėveliais ar seneliais;
 • Kalėdinių paukščių kūrimas ir apsikeitimas su partneriais bei eglutės puošimas;
 • Seminaras pedagogams „Kūrybiškas požiūris į dvasingumo ugdymo metodus ir priemones”;
 • Paukščių ieškojimas smulkiojoje tautosakoje ir atradimų pasidalinimas su partneriais;
 • Dainelių apie paukščius mokymasis;
 • Paukščių skaičiavimo diena ir video-konferencija – „Kiek paukštelių suskaičiavot?” (pageidaujantiems);
 • Pasirinktos K.Donelaičio „Metų“ ištraukos iliustravimas.
 • Tarptautinė konferencija „Paukščių metai”: projekto apibendrinimas ir apdovanojimai  „Dvasinių vertybių puoselėtojams”.
Projekto eTwinning puslapis:
Skip to content