Menu Close

PARAMA

Paramos lėšų panaudojimo ataskaita už 2021 m.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskyrusiems 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui „Rokutis“. Esame dėkingi tiems, kurie palaikė mūsų idėjas, ragino tai padaryti savo artimuosius, draugus ir pažįstamus. Parama virsta galimybe užtikrinti kokybiškesnį vaikų ugdymą.

*Paramos lėšos (1,2 proc. GPM ir kt.) yra skiriamos didesniems pirkiniams, siekiant užtikrinti vaikų poreikius.

*2022-2024 m. lėšų panaudojimo prioritetai – lauko aikštelių įrengimas. Norime sukaupti lėšas liejamai dangai po žaidimų aikštele, esančia netoli ąžuolo.  

Pateikiame ataskaitą, kaip išleidome dalį paramos lėšų 2021 metais.

 

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjas: Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“.

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2  (Paramos gavėjas)

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191097825

Pastabos: 

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai).

Daugiau informacijos apie GPM dalies skyrimą paramai VMI svetainėje, temai skirtame puslapyje https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai, o su VMI specialistais mokesčių klausimais galima pasikonsultuoti paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 260 5060.

 

LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS:

ATASKAITA – Paramos lėšos 2020 m.

ATASKAITA   – Paramos lėšos 2019 m.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content