DĖKOJAME visiems, skyrusiems mūsų įstaigai 2 proc. GPM paramą.

 Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 versija 04) elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/.

 Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Gavėjas: Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“.

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 191097825

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje. (Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai).