L/D „Rokutis“ įsikūręs vaizdingame Jiesios kraštovaizdžio draustinio prieglobstyje, turtingame istorinio, dvasinio paveldo krašte, kas sudaro puikias sąlygas užtikrinti vaikų poreikį pažinti artimiausią aplinką, perteikti aplinkos vertybes, plėtojant vaikų gamtosauginius, etnokultūrinius gebėjimus, dvasinių vertybių raišką. Įkurtas ilgalaikis gamtosauginis sąjūdis „Už švarią aplinką!“

2006 m. įstaigoje įkurtas Metodinis dvasinio ugdymo centras. Sukurta dvasinio ugdymo sistema, parengta bei įgyvendinama dorovinio ugdymo programa, laiduojanti kokybišką tradicinės išminties ir šiuolaikinio gyvenimo vertybių sąveiką.

Įstaiga pasirinkusi humanistinę ugdymo kryptį, kurioje pabrėžiama intelektinio ir emocinio ugdymo darna, vaiko poreikių tenkinimas, jo saviraiškos galimybių svarba, nuoširdus bendravimas su ugdytiniais, tvirti įstaigos ryšiai su socialine aplinka.

Tenkinant vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo poreikius, vadovaujamės meniniu pasaulio pažinimo būdu, į ugdymo procesą integruojame Emilia Reggio metodo elementus, įkurta Meno studija. Senos Rokų plytinės tradicijos paskatino ypatingą dėmesį skirti lipdymui iš molio. Veikia šeimų kūrybinės dirbtuvės.

Įstaigoje įrengta seklyčia, kurioje vaikai supažindinami su senoviniai rakandais, senovės lietuvių buitimi, papročiais. Siekiame išsaugoti tautos tradicijas, papročius, skiepijame pagarbą savo šalies istorijai, kalbai.

Įrengta sporto salė, sveikatinimo takelis, lauko erdvės praturtintos naujomis, estetiškomis, saugiomis priemonėmis. Stiprinam vaikų fizinę sveikatą, diegiam sveikatingumo įgūdžius.

Darželyje turime Terapinį kabinetą, taikom įvairias terapijos formas (meno, žaidimų, pasakų, smėlio, šviesos ir t.t.)

Logopediniame kabinete teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Kiekviena grupė – savita, turinti savo ugdymo būdą ir aplinkos stilių. Vieni pirmųjų pradėjome piešti gamtos dažais, išmokome pynimo, vilnos vėlimo gudrybių. Daug dėmesio skiriame vaikų žodinės kūrybos fiksavimui ir išsaugojimui. Organizuojame respublikos ikimokyklinių įstaigų mažųjų kūrėjų sambūrius, leidžiame vaikų kūrybos almanachus.

Darželis nuolat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Įstaiga pripažįstama turinti profesionalią „Tolerantiško darželio“ komandą.

Tradiciniai renginiai:

©Rudens sambariai
©Gerumo akcija
©Trys Karaliai
©Kaziuko mugė
©Užgavėnės
©Žemės diena
©Gandrinės
©Jurginės
©Sakralinės muzikos festivalis
©Mažųjų kūrėjų sambūris