„Daina, paprasta kaip lakštingalos giesmė, natūrali kaip gėlės kvepėjimas, mąsli ir jausminga. Ji stebėtinai dera prie viso tėvynės gyvenimo skambėjimo“.

Vydūnas

Kovo 1-11 d. „Drugelių“ grupės ansamblis dalyvavo Tarptautiniame virtualiame ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio amžiaus vaikų kūrybinių, muzikinių darbų projekte „Tiltas Lietuvai“, kurį organizavo Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“.  Šio nuotolinio projekto dalyviai – įvairios sudėties ansambliai, solistai ne tik iš Lietuvos miestų, miestelių, bet ir iš užsienio.  Visus vienijo dainos Lietuvai, nuoširdžiai atliekamos mažųjų dainorėlių. Filmuotame muzikiniame kūrinyje „Tėvynė, man brangiausia“ buvo pristatyti ir piešiniai, kuriuos nupiešė ansamblio vaikai Lietuvos tematika: Gedimino pilis, Lietuvos trispalvė,.. Skambūs, vaikiškai giedri balsai, muzikos garsai, kiekvienam šventa tėvynės tema sujungė visus, nepriklausomai nuo atstumų, į šventinį bendrabūvį. Ugdytinius projektui ruošė muzikos mokytoja Stela Jencienė, mokytoja Edita Diedonienė.

 

Saulėtą kovo 14-osios rytą “Nykštukų“ grupės ugdytiniai,  pakviesti Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkės Vaivos Steponaitienės ir Sandros Žydaitienės pasigrožėti pavasariu ir pasidalinti gerumu, kartu prisimenant žinomą pasaką apie švelnukus, lankėsi Kauno rajono Rokų laisvalaikio salėje.

Vaikai susidomėję klausėsi Pasakorės sekamos pasakos, per multimediją stebėjo pasakos herojus, smagiai įsijungė į vaidybinį procesą, praktiškai susipažino su švelnukais bei šiurkštukais. Šiurkštukus mažiesiems dalino Raganaite tapusi Vaiva Steponaitienė. Padedami edukatorių, vaikai iš švelnių siūlų pasigamino švelnius kamuoliukus – švelnukus ir juos paslėpė savo kišenėlėse, kad visada vaikų širdelėse gyventų meilė ir švelnumas.  Atsisveikindami vaikai nuoširdžiai dėkojo Raganaitei ir Pasakorei už linksmai ir įdomiai praleistą laiką.

    

          Senolių išmintis byloja: „ką pasėsi, tą ir pjausi“, todėl svarbiausiai sėjai – į mažųjų širdeles – stengiamės atrinkti geriausią, gyvybingiausią sėklą. Kovo 7-10 d. darželyje vykdėme projektą ,,Dovanojam širdelę Lietuvai”, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimui, siekdami, kad mūsų mažiesiems laisvė, meilė, Lietuva taptų ir būtų esminiu gyvenimo pamatu.  

          Daug kalbėjomės su vaikais apie šią visiems ypatingą dieną, žiūrėjome tematinius edukacinius filmukus, juos karštai aptarinėjome; vaikai savo mintis ir jausmus reiškė kūrybinėmis priemonėmis. Šventinę vienybę įkūnijo vaikučių ir bendruomenės narių atlikti bendri šokiai „Šokis Lietuvai“, „Trijų spalvų šėlsmas“. Mažuosius džiugino kūrybinės dirbtuvės ,,Kuriu Lietuvai“,- iš spalvingų, vaikiškai nuoširdžių piešinių sukurta kūrybinė kompozicija „Širdelė  Lietuvai“, video filmukas.  Dar viena netradicinė kūrybinė veikla – instaliacija ,,Dovana Lietuvai“,- vaikai nudažė gausybę CD diskų trispalvės spalvomis ir iš jų sudėliojome vėliavą.

          Renginių ciklą išbaigė žygis Rokų apylinkės keliais, Jiesios kraštovaizdžio draustinyje. Darželio kieme susirinko visa bendruomenė, iškilmingai sugiedojome himną,  o direktorė pasveikino su artėjančia Kovo 11-ąja, dar kartą primindama jos aktualumą ir svarbą ir… pakvietė visus žygin. Žygeivių priešakyje buvo nešama Lietuvos vėliava, patikėta tėveliui, lietuvybės puoselėtojui – Jonui Chockevičiui.

          Septynios dienos renginių: pokalbių, diskusijų, kūrybinės veiklos, šokių ir žygio –  tikrai išliks vaikų mintyse ir širdelėse ir, tikime, sužydės meilės savo kraštui žiedais. Šiomis dienomis, kai pasaulyje sklando karo šešėlis, ugdyti vaikų  pilietiškumą, patriotiškumą, meilę Tėvynei yra ypatingai svarbu.

Užgavėnės Lietuvoje – viena iš mėgstamiausių švenčių, atveriant vartus į pavasarį, o ypač vaikams,- visi tampa persirengėliais, herojais, aktoriais, nuoširdžiausiais ir linksmiausiais dalyviais. Netrūko ir šiemet nei persirengėlių, nei vaišių, bet visgi Užgavėnės buvo ne tokios kaip visada,- be įprasto triukšmo, šokių, dainų, netgi Kanapinis su Lašininiu nesipyko… Kaip ir visi Pasaulyje trokštame draugiškumo ir taikaus pavasario, parnešamo jau grįžtančių paukščių.

 

Vasario 23 dieną priešmokyklinėje „Nykštukų“ grupėje vyko „Jaunojo mokslininko“ edukacinė veikla. Grupėje buvo įrengta mokslinė laboratorija, kur vaikai atliko du bandymus: spalvų maišymą ir lavos lempą. Pasipuošę kepurėlėmis, prijuostėmis ir pirštinėmis kaip tikri mokslininkai, vaikai maišė mėgintuvėliuose spalvas, džiaugėsi atradę naujus atspalvius. Gaminant lavos lempą  vaikų emocijos liejosi  kaip ta lava iš ugnikalnio. Vaikai sužinojo, kad tarpusavyje sumaišytas vanduo, aliejus ir putojanti tabletė reaguoja,- iš apačios kylantys burbuliukai keliauja iki pat viršaus ir leidžiasi žemyn.   Ši veikla sužavėjo visus be išimčių.

    

 Vasario 22 dieną „Bitučių“ grupėje vyko integruota muzikos ir pažinimo veikla, kurioje vaikai, klausydami Balio  Dvariono ciklo ,,Žiemos eskizai“, susipažino ir analizavo kūrinį, improvizavo judesiu su „snaigėmis“ ir  gulbių plunksnomis. Vaikai aptarė, lygino snaigės ir plunksnos svorį, smalsiai eksperimentavo su plunksna, stebėdami, kad ji nesušlampa. Pagal STEAM metodiką buvo išbandytos ugdymą inspiruojančios užduotys, žadinančios ugdytinių smalsumą eksperimentuojant, tyrinėjant, įgyvendinant kūrybinius sumanymus. Tai leido kiekvienam ugdytiniui patirti atradimo džiaugsmą. Geros emocijos klausant pjesės ir laisvė kurti buvo svarbiausios sėkmingo pažinimo sąlygos. Veiklą vykdė mokytojos Stela Jencienė ir Vidmanta Banionienė.

Respublikinis projektas ,,Mes nupiešim smuiko raktą“

Darželio „Nykštukų“ grupės ugdytiniai vasario 11 d. dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninių-edukacinių vaikų ir mokytojų kūrybinių veiklų projekte „Mes nupiešim smuiko raktą“, skirtą muzikos ir dailės sąsajų integracijai per patyriminį ugdymą, pasitelkiant įvairias STEAM veiklas. Projektą organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“. Tikslas – per patyriminį ugdymą, interpretuojant smuiko raktą, skatinti vaikų meninę raišką, estetinį skonį, kūrybiškumą. Ugdytinius rengė muzikos mokytoja Stela Jencienė.

 

Respublikinis muzikinis projektas „Dainelė mano gimtinei“

Vasario 1-14 dienomis vyko Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų muzikinis projektas „Dainelė mano gimtinei“ (panaudojant kūno perkusijos ir ritmavimo elementus). Tai procesas paremtas muzikos, žodžio ir judesio sintezės metodu, kuris  ugdo klausos, ritmo, atminties, koordinacijos įgūdžius, įtakojančius vaikų nervinius centrus, atsakingus už tikslių mokslų, kalbų geresnį įsisavinimą. Projekto tikslas – dalintis profesine patirtimi interpretuojant daineles, naudojant kūno perkusiją, kitus ritmavimo būdus ikimokyklinio-priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikiniame ugdyme. Projekte dalyvavo ,,Drugelių“ grupės vokalinis ansamblis, kurį paruošė muzikos mokytoja Stela Jencienė.

 

Respublikinis virtualus dainų ir šokių festivalis „Žiemos taku“

Sausio 1-28 d. darželio ,,Nykštukų“ grupės vokalinis kvartetas dalyvavo respublikiniame virtualiame dainų ir šokių festivalyje ,,Žiemos taku-2022“, kurį organizavo Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“. Tikslas – ugdyti vaikų dainavimo ir šokio gebėjimus, kūrybinę raišką, ieškant įvairesnių meninės veiklos organizavimo formų ikimokyklinėse įstaigose. Vokalinis kvartetas atliko dainą „Varveklis“. Už puikų pasirodymą ugdytiniai buvo apdovanoti padėkos raštais. Ansamblį festivaliui paruošė muzikos mokytoja Stela Jencienė.

 Nuo 1918 m. vasario 16-os dienos praėjo nemažai laiko, daug kas pasikeitė, bet nepasikeitė mūsų meilė ir tikėjimas mūsų Tėvyne. Vasario 16-oji yra mūsų laisvės simbolis. Tai diena, kuri visada jungs praeities, dabarties ir ateities kartas, inspiruos tautos siekius, stiprybę ir viltį.

Vasarį darželyje vyko Lietuvos valstybės atkūrimui skirtas kūrybinis projektas „Aš myliu Lietuvą“, kuriame dalyvavo visa darželio bendruomenė: ugdytiniai, mokytojai, tėveliai. Kalbėjomės apie Lietuvą, vaikai piešė piešinius, jais papuošėme darželio erdves bei surengėme parodą Panemunės seniūnijoje. Renginiai vyko ir lauke,- po ąžuolu iš ledo plytų mažųjų sukurta įspūdinga trispalvė vėliava ilgai džiugino ne tik tėvelių, bet ir praeivių akis.

Vasario 15-ąją darželio bendruomenė susirinko prie tautiškai papuošto medelio paminėti Lietuvos atkūrimo dieną. Sustoję apie degantį aukurą vaikai deklamavo eiles ir išsakė savo palinkėjimus Lietuvai, mesdami į liepsną gintaro dulkes.  Renginį vainikavo daina ,,Mano Lietuva“, kurią, šokdami fleshmobą, dainavo visa darželio bendruomenė.

Tikime, kad visiems mums užteks išminties, geros valios, ryžto ir tikėjimo žengti toliau laisvės keliu ir įveikti šiandienos ir rytdienos iššūkius.

  

Mūsų mažieji, net ir dar neišmokusieji parašyti savo vardą, bet visi moka vieną universalų „žodį“ – širdelė,- ją piešia, spalvina, dekoruoja, lipdo,… ir šypsodamiesi dovanoja tiems, kas jiems brangiausi. Priimdami iš jų rankučių tą bekraštį nuoširdumą atveriantį stebuklą, mes pajuntame, kad išties nieko svarbiau gyvenime ir nėra…

Vasario 14 d. mes žaismingai paminėjome Šv. Valentino dieną. Ryte sugužėję į salę vaikučiai pamatė pražydusį širdelių medį ir visi gavo paragauti saldžiųjų jo vaisių. Šventiška nuotaika neatslūgo visą dieną: grupėse buvo girdėti smagus krykštavimas – vaikai žaidė su balionais-širdelėmis, dovanojo vieni kitiems spalvotas širdeles ir išties visi – tikrąja to žodžio prasme – buvo aplipę širdelėmis nuo galvos iki kojų.

Projektas “Sveikatiada” – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą ugdymo įstaigose. “Sveikatiada” parengė metinį veiklos kalendorių, organizuoja renginius ir kviečia visus prisiimti iššūkius, susijusius su sveika gyvensena. Tai jau padarė keturios mūsų įstaigos grupės: “Smalsučiai”, “Bitutės”, “Drugeliai” ir “Nykštukai”.

O štai ir mūsų atnaujinti “Sveikatiados” stendai: 

Draugaukime Facebook’e

Partneriai

Partneriai